مشاوره تحصیلی

کامل‌ترین سرویسی که می‌توانید از ما دریافت کنید
یک سال مشاوره تحصیلی شایان مامندی
5.600.000 تومان
یک ماه مشاوره تحصیلی شایان مامندی
699.000 تومان

جلسات مشاوره تلفنی

ارائه بهترین راهکار برای مشکلات تحصیلی شما
شش جلسه مشاوره تلفنی با شایان مامندی
799.000 تومان
سه جلسه مشاوره تلفنی با شایان مامندی
399.000 تومان
یک جلسه مشاوره تلفنی
149.000 تومان

برنامه‌ریزی تحصیلی

بهترین برنامه مطابق با سطح درسی شما
یک سال برنامه ریزی تحصیلی شایان مامندی
3.999.000 تومان
یک ماه برنامه ریزی تحصیلی شایان مامندی
499.000 تومان
فرم ثبت نام
Scroll to Top